ADHD

Jednoduchá zkratka pro docela složité téma

ADHD je zkratkou neurovývojové poruchy s název z angličtiny Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Přeloženo do češtiny jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Jak dokazují nejnovější výzkumy, negativní dopady syndromu ADHD lze v běžném životě s úspěchem redukovat i velmi jednoduchými a finančně nenáročnými prostředky bez chemie.