Neuro-energetická péče

Martina Zemancová

Jmenuji se Martina Zemancová a s velkým úžasem, obdivem a zároveň pokorou k vnitřní moudrosti lidského těla pracuji s jemnými harmonizačními technikami na úrovni biodynamické, somato-emoční a neuro-energetické. 

Stejně tak, jako je každý organismu nezaměnitelný a ve své biologické podstatě unikátní, jsou jedinečné i lidské potřeby a příběhy, se kterými se ve své praxi s klienty dlouhodobě setkávám. Základní filozofií mého přístupu k lidem proto zůstává upřímný zájem o člověka, jeho vyjádřené i nevyjádřené potřeby a individuálně sestavený terapeutický plán, vycházející z následujících neuro-energetických technik: 


KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (dále jen KST) je velmi jemná a bezpečná harmonizační technika, která funguje na principu uvolnění napětí a blokád v kraniosakrálním systému člověka. Tyto restrikce se v průběhu života v těle vytvořily v důsledku prodělaných nemocí, úrazů, námahy, stresu, náročných životních situací a podobně. Součástí kraniosakrálního systému je kromě lebky (cranium),  páteřního kanálu a kosti křížové (sacrum), také systém vnitrolebečních a spinálních membrán a mozkomíšní mok. Pro zdravé a přirozené fungování organismu je bezpodmínečně nutný právě rytmický a vyvážený koloběh mozkomíšní tekutiny, a to zejména v membránách mezi mozkem a křížovou kostí. Hmatatelný je ale i v ostatních částech těla. 

Jelikož je celý kraniosakrální systém úzce provázán s centrálním nervovým systémem, jeho správné vyladění významným způsobem ovlivňuje fungování celé nervové soustavy organismu a tím celkovou fyzickou a psychickou harmonii. 


NEURO-ENERGETICKÁ TERAPIE, zahrnující ve smyslu nabízeného ošetření i polaritní a biodynamickou terapii ( dále jen NET ) je moderní a integrovaný terapeutický systém, který svými účinky představuje revoluci v dosavadní energetické medicíně a holistické péči o člověka. Neuro-energetický přístup díky spojení účinků kraniosakrální biodynamiky, polaritní terapie a transpersonální psychologie umožňuje detekovat a pochopit, kde přesně se v terapeutickém procesu klient nachází, diagnostikovat jeho stavy a probíhající procesy (jak fyzické, tak psychické) a na základě tohoto vhledu individuálně upravovat terapeutický postup ve všech jeho fázích.


JAK TAKOVÉ OŠETŘENÍ PROBÍHÁ?

Ošetření se provádí na lehátku, v pohodlném oblečení, většinou v poloze na zádech. Terapeut jemným dotykem, nepřesahujícím tlak 5 g, vyšetří oblasti tohoto systému a následně podpoří uvolnění diagnostikovaných restrikcí a zjištěných blokád. Organismus v důsledku tohoto jemného zásahu aktivuje své přirozené samoléčebné mechanismy a ošetřenému klientovi se tak navrací rovnováha v rámci tělesných procesů, přirozené zdraví a fyzická a psychická pohoda.

Klient během této péče vnímá jemné doteky na hlavě a těle provázené různými vjemy, kterými mohou být například motorické uvolnění svalového napětí, vnímání změny teplot, proudění energie, někdo vnímá barvy spolu s dalšími subjektivními prožitky. Proces uvolnění a následné harmonizace může doznívat i několik hodin (až dnů) pro provedeném ošetření. V tomto období je proto vhodné naslouchat svému tělu a vědomě podpořit probíhající proces volnějším režimem a dostatkem tekutin.


S JAKÝMI DRUHY OBTÍŽÍ MŮŽE KST (NET) POMOCI ?

 • bolesti zad a šíje
 • bolesti páteře - skolióza, výhřez ploténky
 • bolesti hlavy a krku - migrény

 • bolesti kloubů při degenerativních změnách

 • potíže s čelistním kloubem
 • zánět trojklanného nervu 
 • sinusitida - zánět nosních dutin
 • závratě, poruchy rovnováhy
 • stres, únava, poruchy spánku 
 • chronický únavový syndrom, stavy vyčerpání

 • oční potíže - šilhavost, tiky atd.
 • ušní problémy - tinitus (pískání v uších)
 • alergie, chronická rýma
 • hormonální poruchy, premenstruační syndrom, noční pomočování
 • poruchy učení a koncentrace

 • psychosomatické obtíže aj.

Pro koho je KST (NET) vhodná  ?

NET je vhodné zařadit nejen při všech výše uvedených indikacích, ale i pro zmírnění symptomů lehkých až středních depresí, následků prožitého traumatu (včetně PST a pooperační rekonvalescence), po silné fyzické zátěži, či psychické zátěži, pracovním vypětí, či dlouhotrvajícím stresu. Jemné metody kraniosakrální harmonizace lze použít i pro děti a těhotné, jsou vhodnou přípravou na porod a poporodní integraci, užívají se jako podpůrná součást práce s hyperaktivními dětmi a dětmi s poruchami učení.

Kdy jsou naopak nevhodné?

Pouze v akutních a život ohrožujících stavech jako je nitrolebeční aneurysma a krvácení do mozku, čerstvá fraktura lebky nebo poškození míchy, které patří do péče specializovaných zdravotnických zařízení.

Tyto harmonizační techniky nenahrazují, ale účinně doplňují standardní lékařskou péči.


Ceny za ošetření

60 min. - 1.000,- Kč 

90 min. - 1.500,- Kč  

Rezervace termínu po telefonické, SMS či e-mailové dohodě. Pokud nezvedám telefon, pracuji. V tomto případě prosím napište SMS, ozvu se vám zpět. Děkuji.

Storno podmínky:

Objednaný termín konzultace je závazný pro obě strany (pro terapeuta i klienta). Klient má samozřejmě právo objednaný termín zrušit, změnit či jakkoliv přeplánovat. Jestliže se tak ovšem stane ve lhůtě kratší, než 24 hodin před objednanou konzultací, uvolněný termín již není možné zaplnit jinými zájemci. V takovém případě hradí klient nevyužité sezení v plné výši.