Psychologická péče

Michal Zemanec, Ph.D.

Jmenuji se Michal Zemanec a ve své práci mám to štěstí, že se mohu spolupodílet na tvorbě malých zázraků, ke kterým dochází při uvolnění psychického sevření v podmínkách, které umožňují bezpečné prozkoumávání náhledu na vlastní životní cestu, její proměnlivé etapy a překonávání občasných (a dočasných) komplikací, které se na této cestě mohou objevit.

V důvěrném prostředí terapeutického vztahu vhodně kombinuji psychologické přístupy a metodiku tak, aby každý klient (event. pár) získal naprosto jedinečnou podporu, která naplňuje jeho měnící se potřeby, respektuje očekávané tempo postupu a zohledňuje individuální odlišnosti, příp. další specifika. 

Mám rád lidské příběhy se šťastnými konci a věřím, že ke každému zámku, jakkoliv složitému, někde existuje ten správný klíč..

S čím Vám mohu pomoci

Psychoterapie a individuální podpora jednotlivců v obtížných životních situacích

 • Párová terapie a pomoc při vztahových krizích ve všech jeho fázích  (podle nejnovějších poznatků a metodiky Johna Gottmana, Ph.D.) 
 • Individuální terapie a poradenství 
 • KBT terapie
 • DBT terapie   
 • Koučink jednotlivců a skupin pro úspěšné dosahování vytyčených cílů v osobní i pracovní rovině; podpora při plánování a realizaci životních změn                 
 • MBSR program (Mindfulness) pro jednotlivce a skupiny. Celosvětově uznávaná technika mentálního cvičení, původně vyvinutá pro potlačení depresí, úzkostí, neuróz apod. Funguje nejen jako alternativa, ale i podpora k alopatické léčbě. Vede ke znovuobnovení psychické rovnováhy a obratnější práci s vlastními emocemi a myšlenkami. Rozvíjí schopnost záměrné pozornosti, koncentrace i vnímání, čímž celkově přispívá k plnohodnotnějšímu prožívání života.  https://oxfordmindfulness.org/for-you/

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysoká škola aplikované psychologie (st.zkouška z psychologie a multikulturality), Terezín, ČR 
 • MBA studia psychologie organizací; University Innova, USA
 • Doktorandské studium filosofie - sociologie konfliktu; Harris University, Miami, USA
 • Psychoterapeutický výcvik v přístupu PCA (humanistické pojetí Carla R. Rogerse), Praha, ČR
 • Výcvik v párové terapii pro poradenskou praxi; The Gottman institute, USA
 • Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé; (aktedit. prg. MPSV) Praha, ČR    
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) výcvik; Oxford Mindfulness centre, UK

 • ICF (Int. Coach Federation) akreditace pro koučink; Corporate potential Ltd., London, UK

 • Akreditace Mentor; Česká asociace mentoringu, Praha, ČR

 • Dlouholetý člen EMCC (European Mentoring and Coaching Council), Praha, ČR                         


Ceník služeb pro fyzické osoby:

 • 60 min. pro jednotlivce     1.200,- Kč 
 • 60 min. párová terapie      1.500,- Kč
 • 90 min. pro jednotlivce     1.600,- Kč
 • 90 min. párová terapie      2.000,- Kč
 • Psychotherapy in English   +20% surcharge


Rezervace termínu po telefonické, SMS či e-mailové dohodě.

Objednaný termín konzultace je závazný pro obě strany (pro terapeuta i klienta). Klient má samozřejmě právo objednaný termín zrušit, změnit či jakkoliv přeplánovat. Jestliže se tak ovšem stane ve lhůtě kratší, než 48 hodin před objednanou konzultací, uvolněný termín již není možné zaplnit jinými zájemci. V takovém případě hradí klient nevyužité sezení v plné výši.