Psychologická péče

Michal Zemanec, Ph.D.

Jmenuji se Michal Zemanec a ve své práci mám to štěstí, že se mohu spolupodílet na tvorbě malých zázraků, ke kterým dochází při uvolnění psychického sevření v podmínkách, které umožňují bezpečné prozkoumávání náhledu na vlastní životní cestu, její proměnlivé etapy a překonávání případných obtíží, které každému z nás do života občas přicházejí.

V důvěrném prostředí terapeutického vztahu při své práci kombinuji psychoterapeutické a koučovací postupy s technikami mentálního cvičení pro vědomou práci s myslí tak, aby každý klient získal naprosto jedinečnou podporu, která vyhovuje jeho potřebám, respektuje jeho vnitřní strukturu, osobnostní dynamiku a očekávané tempo postupu, přičemž současně vždy zohledňuje momentální situaci, ve které se klient právě nachází.

Mám rád lidské příběhy se šťastnými konci a věřím, že ke každému zámku, jakkoliv složitému, někde existuje klíč..

S čím Vám mohu pomoci

 • Psychoterapie zaměřená na člověka (PCA přístup) a poradenství v obtížných životních situacích pro jednotlivce i páry
 • Koučink pro úspěšné dosahování vytyčených cílů v osobní i pracovní rovině; podpora při plánování a realizaci životních změn, včetně zpětné reflexe výsledků 
 • Mentoring v oblasti strategického řízení, leadershipu, osobního rozvoje a budování intelektuálního kapitálu organizačních celků

 • MBSR program (Mindfulness) pro jednotlivce a skupiny. Celosvětově uznávaná technika mentálního cvičení, původně vyvinutá pro potlačení depresí, úzkostí, neuróz apod. Funguje nejen jako alternativa, ale i podpora k alopatické léčbě. Vede ke znovuobnovení psychické rovnováhy a obratnější práci s vlastními emocemi a myšlenkami. Rozvíjí schopnost záměrné pozornosti, koncentrace i vnímání, čímž celkově přispívá k plnohodnotnějšímu prožívání života.  https://oxfordmindfulness.org/for-you/

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysoká škola aplikované psychologie (stát. zkouška z psychologie a multikulturality), Terezín, ČR
 • MBA studia psychologie organizací; University Innova, USA 
 • Doktorandské studium filosofie - sociologie konfliktu; Harris University, Miami, USA
 • Psychoterapeutický výcvik v přístupu PCA (humanistické pojetí Carla R. Rogerse), Praha, ČR
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) výcvik; Oxford Mindfulness centre, UK

 • ICF (Int. Coach Federation) akreditace pro koučink; Corporate potential Ltd., London, UK

 • Akreditace Mentor; Česká asociace mentoringu, Praha, ČR

 • Dlouholetý člen EMCC (European Mentoring and Coaching Council), Praha, ČR                                            


Ceník služeb pro fyzické osoby:

 • 60 min. pro jednotlivce     1.000,- Kč 
 • 90 min. pro jednotlivce     1.500,- Kč

 • 60 min. párová terapie      1.200,- Kč

Rezervace termínu po telefonické, SMS či e-mailové dohodě.

Objednaný termín konzultace je závazný pro obě strany (pro terapeuta i klienta). Klient má samozřejmě právo objednaný termín zrušit, změnit či jakkoliv přeplánovat. Jestliže se tak ovšem stane ve lhůtě kratší, než 48 hodin před objednanou konzultací, uvolněný termín již není možné zaplnit jinými zájemci. V takovém případě hradí klient nevyužité sezení v plné výši.